„Tá najlepšia príprava na novú prácu je byť dobrý v tej súčasnej."
STEVEN SINOFSKY
Headhunting
Interim Management
Recruitment
Temporary Placement
Professional Linkedin Profile