„Na to aby ste zarobili peniaze nepotrebujete peniaze ani nápady
ale správne rozhodnutia.“
PETER KRIŽAN
Professional Linkedin Profile
Executive Search
Recruitment
Temporary Placement
Interim Management
NOVINKY