„Ak máte viac peňazí ako rozumu, tak sa sústreďte na marketing smerom von.
Ak máte viac rozumu ako peňazí, tak sa sústreďte na marketing smerom dnu.”
GUY KAWASAKI
Executive Search
Recruitment
Professional Linkedin Profile
Temporary Placement
Interim Management
AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY
NOVINKY